top of page
Çocuk ve Ergenlerde Kullanılan Psikolojik Testler ve Değerlendirme Araçları

 

Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)

6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel beceri düzeylerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve Performans olmak üzere iki ana alt ölçeği bulunur. Bu alt ölçeklerde çocuğun, kalıcı bilgi edinme, aritmetik-matematik becerisi, soyut düşünme, akıl yürütme, kelime bilgisi ve sözel ifade, kısa süreli işitsel dikkat, görsel hafıza ve görsel dikkat, görsel analiz ve sentez yeteneği, tepki ve çalışma hızındaki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verir.

Wechsler Çocuklar için Zeka Testi-IV (WISC-IV)

6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel beceri düzeylerini ölçmek için kullanılır. Testin Türkiye norm çalışması 2016 yılında tamamlandığından, Wechsler grubu testleri içinde en güncel olanıdır. Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı olmak üzere dört ana alanda çocuk ve ergenin güçlü ve zayıf yönleri hakkında kapsamlı, güvenilir ve yönlendirici bilgi verir.

Denver Gelişim Tarama Testi

0-6 yaş çocukların gelişiminde bir gerilik olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla çocukların dil, ince ve kaba motor becerileri ile sosyal becerilerini değerlendirmede kullanılan bir gelişim tarama testidir.

 

Rorschach Testi (Exner sistemine dayanılarak)

Çocuk, genç ve yetişkinlere uygulanabilen bu projektif test, kişiliğin dinamikleri ve duyguların yansımaları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Uygulama, puanlama ve yorumlamada özel eğitim ve uzmanlık gerektiren Rorschach Testi, kişinin nesne ilişkileri, duygu dünyası, savunmaları, ego fonksiyonları, düşünce ve algı sistemi, temel ihtiyaçları, çatışmaları, eğilimleri, kişilik özellikleri gibi birey ile ilgili detaylı bilgi veren ve genellikle klinik amaçlarla kullanılan bir testtir. Ruhsal yapıya bütünsel bir bakış verir. Sadece teşhis amaçlı değil kişiliğin dinamiklerini anlamak için de kullanılır.  

 

Bender-Gestalt Görsel Motor Testi

5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlamaktadır. Öğrenme bozukluğu tanısını, görsel algılama bozukluğunu ve organik beyin hasarını saptamak için uygundur.

 

Peabody Resim Kelime Testi

2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır.

 

Gessel Gelişim Figürleri Testi

2.5-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmek amacıyla kullanılır.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel açıdan ele alınarak dil, zihinsel, motor, sosyal, öz bakım becerileri bakımdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir araçtır.

 

Aile Çiz Testi

Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir.

 

Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

7-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, çocuğun çizdiği resim üzerinden zeka gelişimini ölçmeyi amaçlamaktadır.

 

Koppitz İnsan Çizimi Testi

5-12 yaş arasındaki çocukları duygusal ve gelişimsel olarak değerlendiren insan çizimi testidir. Test sonunda çocuğun yaşadığı duygusal sorunlar ve genel zeka düzeyi belirlenir.

bottom of page