top of page
Psikolojik Destek

Bireysel psikolojik destek, yetişkin danışanla klinik psikolog arasında birebir yürütülen bir süreçtir. Klinik psikolog, psikolojik sorunların değerlendirilmesi, ele alınması ve bu süreçte değişimin gerçekleşmesi için gereken bilgi, beceri ve tutum eğitimini uzmanlık eğitimi süresince almış kişidir. Henüz ülkemizde Klinik Psikoloji uzmanlık eğitimine standardizasyon getirilmemiş olduğundan, başvurduğunuz uzmanın eğitim bilgisini ve deneyimini sorgulamanız kıymetli ve koruyucudur.

Aldığınız psikolojik destek sürecinde çeşitli düşünsel, duygusal ve davranışsal sorunların giderilmesi ve önlenmesi amacıyla düzenli görüşmeler yapılır. Seansların sıklığı ve içeriğinin şekillendirilmesi danışanın sorunlarına, öyküsüne, eş zamanlı başka problemlerin var olup olmadığına, kısacası danışanın ihtiyacına ve klinik psikoloğun yaklaşımına göre değişebilir. Bütün bireysel psikolojik danışmanlık süreçlerinde ortak ve temel olan unsur danışan ve klinik psikolog arasındaki güven ilişkisidir. Baştan sona tüm destek süreci etik prensipler gereği gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülür. 

Motivasyon eksikliği, umutsuzluk, mutsuzluk halleri, dış dünya ve sosyal hayat ile uyum sorunları, endişe, stresle başa çıkma, özgüven sorunu, yetersizlik/değersizlik algısı, ilişkilerde bağımlılık, terkedilme/ayrılma kaygısı, yalnızlık duygusu ve korkusu, performans geliştirme, kişilerarası ilişkilerde yaşanan problemler, mükemmeliyetçilik, öfke kontrolü, geçmiş olumsuz yaşantı ve deneyimler, takıntılı düşünce ve davranışlar, çatışma, beceri eksikliklerinden doğan sorunlar gibi her bireyin hayatının belli noktasında yaşayabileceği durumlar bireysel psikoterapide sıklıkla çalışılan konulardır.

bottom of page