top of page
Yetişkinlerde Kullanılan Psikolojik Testler ve Değerlendirme Araçları

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

MMPI, 16 yaş ve üzeri bireylerin psikolojik durumları ile ilgili detaylı bir bilgi vermekte ve tanıya yardımcı bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Standart puanlama ve yorumlama prosedürü olan MMPI, testi bilen ve bu konuda deneyimli uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir.

 

Rorschach Testi (Exner sistemine dayanılarak)

Çocuk, genç ve yetişkinlere uygulanabilen bu projektif test, kişiliğin dinamikleri ve duyguların yansımaları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Uygulama, puanlama ve yorumlamada özel eğitim ve uzmanlık gerektiren Rorschach Testi, kişinin nesne ilişkileri, duygu dünyası, savunmaları, ego fonksiyonları, düşünce ve algı sistemi, temel ihtiyaçları, çatışmaları, eğilimleri, kişilik özellikleri gibi birey ile ilgili detaylı bilgi veren ve genellikle klinik amaçlarla kullanılan bir testtir. Ruhsal yapıya bütünsel bir bakış verir. Sadece teşhis amaçlı değil kişiliğin dinamiklerini anlamak için de kullanılır. 

 

Tematik Algı Testi (TAT)

Genel olarak bireylerin temel ihtiyaçlarını, savunmalarını, yaşamlarındaki ana temaları, diğerleriyle ve otorite figürleriyle olan ilişkilerini, hakim duyguları, kaygıları, çatışmaları ve kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan Tematik Algılama Testi, özel eğitim ve uzmanlık gerektiren bir testtir.

 

İnsan Çizimleri Testi

Bu test, insan, aile, ev ve ağaç gibi çizimlerinin yaptırıldığı projektif bir testtir. Sıklıkla, bireylerin ana motiflerini, insanları ve kendini nasıl algıladığı, baskın duygular gibi bireyin hayatındaki belli başlı temalara ilişkin önemli bilgiler vermektedir. İnsan Çizimleri Testi, genellikle diğer testlerle birlikte bir batarya içinde sunulmakta, yorumlaması uzmanlık gerektirmekte ve her yaşta kullanılmaktadır.

bottom of page